Khảo sát mô hình Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Công văn số 336-CV/TU, ngày 05/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 06-CV/BCĐ, ngày 11/9/2017 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh “Về việc khảo sát, chọn mô hình hay, mang tính đột phá trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” để nhân rộng” và theo tinh thần Thông báo số 151-TB/BDVTU, ngày 18/9/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Lịch khảo sát thực tế mô hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương”, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ ngày 21/9/2017 đến ngày 02/10/2017, Tổ khảo sát đánh giá mô hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phụ trách Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” làm Tổ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh làm Tổ phó, Trưởng phòng và chuyên viên Phòng dân vận trong các cơ quan nhà nước làm thành viên đã đến khảo sát đánh giá mô hình thực Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Trà Vinh.

Tổ Khảo sát làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Tiểu Cần

Tại các buổi làm việc, Tổ khảo sát đã nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương được chọn khảo sát báo cáo và trình bày, diễn giải nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện và hiệu quả của mô hình theo đề cương đã gởi trước; Tổ khảo sát trao đổi, tìm hiểu trực tiếp với cơ quan, đơn vị, địa phương có mô hình được chọn khảo sát và thống nhất đánh giá giữa hai bên về giá trị, chất lượng từng mô hình. Nhìn chung cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo mô hình cơ bản có theo đề cương hướng dẫn, thể hiện được nội dung, phương pháp, cách thức xây dựng mô hình, thành viên Tổ khảo sát cũng trực tiếp trao đổi, tìm hiểu và yêu cầu làm rõ thêm một số vấn đề của báo cáo như: Quy trình, phương pháp, cách thức tuyên truyền vận động thực hiện mô hình, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện mô hình, việc kết hợp giữa “Dân vận khéo” với thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dẫn kiểm tra”, kết quả và hiệu quả của mô hình,…; đồng thời Tổ khảo sát cũng góp ý, chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề như: Tên gọi, bố cục, chủ trương, chính sách và những khó khăn thực tế phát sinh làm căn cứ để xây dựng mô hình,… Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giải trình, làm rõ các vấn đề đáp ứng yêu cầu của thành viên Tổ đặt ra và ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh mô hình phục vụ tốt việc phát huy, nhân rộng.

Tổng số có 138 mô hình do Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy báo cáo, Tổ khảo sát đã chọn và tiến hành khảo sát đánh giá thực tế 50 mô hình hay, mang tính đột phá (06 Mô hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 44 mô hình “Dân vận khéo”), đã tổng hợp báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giới thiệu, nhân rộng trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                     Bài, ảnh: Trần Minh Tuấn


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 998
  • Trong tuần: 4 361
  • Tất cả: 242215