Để góp phần nâng chất lượng cán bộ Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng đoàn thể ấp, khóm
Đánh giá tình hình cán bộ Ban Công tác Mặt trận và Chi hội các đoàn thể ấp, khóm trên địa bàn huyện Duyên Hải chưa phải là đảng viên còn nhiều có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo công tác phát triển Đảng đạt một số kết quả cụ thể.

Ban Dân vận Huyện ủy Duyên Hải báo cáo tình hình công tác dân vận năm 2017

Từ thực trạng chung, chất lượng sinh hoạt của đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, chỉ có khoảng 30% chi hội đoàn thể sinh hoạt đạt khá, có 40% chi hội đoàn thể sinh hoạt trung bình, có 30% chi hội sinh hoạt yếu. Cuối năm 2016 còn 112/310 cán bộ Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể chưa phải là đảng viên, chiếm tỷ lệ 36%. Do chưa phải là đảng viên nên ít được tham gia dự các cuộc họp sinh hoạt lệ chi bộ, ít nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khi triển khai ra đoàn viên, hội viên hoặc điều hành các buổi sinh hoạt ít nhiều còn lúng túng, chưa thu hút,…

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 25/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duyên Hải “Về việc tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội giai đoạn 2016-2020” gắn với thực hiện Công văn số 84-CV/HU của Huyện ủy về thực hiện Quy định 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc phân công cấp ủy, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tham gia sinh hoạt chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu Huyện ủy chỉ đạo công tác phát triển Đảng đối với các đồng chí Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể ấp, khóm để góp phần nâng chất lượng sinh hoạt từng tổ chức chính trị ở ấp, khóm; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và duy trì nền nếp sinh hoạt; nâng cao vai trò của các đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Việc tham mưu phát triển tập trung vào các đối tượng là Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ và Chi hội Cựu Chiến binh ấp, khóm. Phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 25/10/2016 của Huyện ủy. Qua một năm triển khai thực hiện, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện và Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức triển khai kế hoạch được 165 cuộc, có 4.950 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên dự; chỉ đạo các đoàn thể xã, thị trấn phối hợp với chi bộ ấp, khóm tăng cường công tác tạo nguồn phát triển Đảng đối với các chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng đoàn thể ấp, khóm chưa phải là đảng viên. Kết quả đến cuối năm 2017, có 159/310 Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng là đảng viên, chiếm 51,3%, so với đầu năm 2016 tăng 15,3%, đạt 102,6% chỉ tiêu huyện ủy giao. Cụ thể: Trưởng Ban Công tác Mặt trận từ 42/62 nâng lên 55/62 ấp là đảng viên; Bí thư Chi đoàn từ 19/62 nâng lên 28/62 ấp là đảng viên; Chi hội trưởng Chi hội Nông dân từ 18/62 nâng lên 26/62 ấp là đảng viên; Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ từ 23/62 nâng lên 37/62 ấp là đảng viên; Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh từ 10/62 nâng lên 13/62 ấp là đảng viên.

Nhìn chung, sau khi được củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động, kết hợp với kết nạp Đảng cho các đối tượng, hiệu quả mang lại rất tích cực: Tinh thần trách nhiệm được nâng lên, tiếp thu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… kịp thời hơn, nội dung triển khai ra đoàn viên, hội viên phong phú hơn, khả năng điều hành sinh hoạt của cán bộ được nâng lên,… Tất cả góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội của các đoàn thể ở cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy.

Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo công tác phát triển Đảng đối với các đồng chí Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể ấp, khóm để góp phần nâng chất lượng sinh hoạt từng tổ chức chính trị ở ấp, khóm là sáng kiến của Ban Dân vận Huyện ủy Duyên Hải áp dụng thực hiện từ năm 2016 thu được những kết quả bước đầu tạo sự phấn khởi trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu Huyện ủy chỉ đạo về công tác dân vận trên địa bàn. Năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục thực hiện sáng kiến này với tính chất một mô hình hay, mang tính đột phá vừa góp phần nâng chất lượng cán bộ ấp, khóm vừa tác động đến công tác phát triển Đảng theo sự chỉ đạo Huyện ủy./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Tin khác
1 2 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 273
  • Tất cả: 235527