Đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động
Sau khi tiến hành rà soát thực tế và trên cơ sở báo cáo của Ban Dân vận huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đánh giá chung về chất lượng hoạt động của một số chi, tổ hội đoàn thể chính trị-xã hội tại ấp, khóm năm 2016 còn một vài hạn chế về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp; chất lượng sinh hoạt của chi, tổ hội nhiều nơi chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý đoàn viên, hội viên có mặt thiếu chặt chẽ; cán bộ chi, tổ hội một vài đoàn thể hạn chế về trình độ và năng lực tổ chức, điều hành. Nguyên nhân của những hạn chế đó là do: Một số cấp ủy ở cơ sở chưa quan tâm công tác cán bộ đoàn thể; công tác tạo nguồn cán bộ chi, tổ hội có trình độ, năng lực điều hành, quản lý đang gặp khó khăn; hoạt động của chi, tổ hội chưa thu hút đoàn viên, hội viên; công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị giao ban sinh hoạt chuyên đề giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và đoàn thể-chính trị xã hội tỉnh

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng đoàn thể, trong năm 2017, mỗi ngành tiếp tục cụ thể hóa việc đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động, triển khai, phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách do Mặt trận, đoàn thể thực hiện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, phổ biến văn bản chỉ đạo dễ nhớ dễ làm như tóm tắt ngắn gọn nội dung chỉ thị, nghị quyết với những nội dung liên quan đến đoàn viên, hội viên, không đọc văn bản dàn trải quá dài, phân công người có khả năng trình bày vấn đề; thông qua tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ từng ngành xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có trình độ, có năng lực triển khai cụ thể hóa các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức phát động thi đua của từng đoàn thể để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vừa đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sức thu hút, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên; nâng cao công tác dự báo, dự đoán tình hình, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tích cực trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

Chất lượng sinh hoạt lệ chi, tổ hội, phân hội là vấn đề cần quan tâm, vì vậy mỗi đoàn thể tập trung triển khai thực hiện và xây dựng thành nền nếp công tác đi cơ sở theo Quy định số 784-QĐ/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”. Qua các buổi dự họp với cơ sở, cán bộ phụ trách địa bàn góp phần giúp chi, tổ hội, phân hội nâng chất lượng từng buổi sinh hoạt lệ với những công việc cụ thể như chương trình họp, nội dung họp, trao đổi, gợi ý, thảo luận, tiếp thu, kết luận,... Cấp ủy và ban chấp hành đoàn thể cơ sở nâng cao trách nhiệm phân công cán bộ đoàn thể và cấp ủy viên phụ trách địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng của chi, tổ hội do mình chỉ đạo phụ trách; mỗi cán bộ phụ trách địa bàn có nội dung hướng dẫn cách thức sinh hoạt, đặt chủ đề, đề tài thảo luận và đối thoại, hướng dẫn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, nâng cao năng lực điều hành, quản lý của cán bộ. Mỗi đoàn thể thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội lồng ghép gắn kết giữa phối hợp các ngành ủy thác nguồn vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm,… với xây dựng tổ chức chi, tổ hội vững mạnh; gắn kết giữa quyền lợi với nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên,… làm cho chi, tổ hội thành nơi sinh hoạt thân thiện, gần gũi của chính mình.

Chất lượng sinh hoạt lệ chi, tổ hội, phân hội còn hạn chế do ảnh hưởng từ phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên, vì vậy cải tiến phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị-xã hội phải được tiến hành đồng bộ với xây dựng nền nếp sinh hoạt lệ. Điều kiện thuận tiện hiện nay là toàn tỉnh đang chuẩn bị triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên thuộc Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020” do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì nhằm quản lý toàn hệ thống đoàn viên, hội viên từ ấp, khóm, xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và tỉnh. Khi ứng dụng phần mềm tin học này sẽ nắm chính xác lực lượng và số lượng, tỷ lệ đoàn viên, hội viên từng đoàn thể và tổng hợp các đoàn thể, hội quần chúng. Kết hợp với ứng dụng phần mềm, từng đoàn thể đổi mới phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên bằng cách: Đoàn viên, hội viên quản lý lẫn nhau, thường xuyên dự sinh hoạt lệ và xây dựng ý thức tự quản, thường xuyên giữ mối liên lạc với đoàn viên, hội viên đi làm ăn xa và vận động họ có ý thức xây dựng tổ chức hội, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức đoàn thể.

Khó khăn của hầu hết các cơ sở hiện nay là đội ngũ cán bộ chi, tổ hội, phân hội đã lớn tuổi, thiếu cán bộ trẻ kế thừa, nên giải pháp cho vấn đề này đối với từng đoàn thể là thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ phụ trách qua tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ hội; tập trung nâng cao năng lực điều hành, quản lý hội của cán bộ hội; động viên, mời gọi những người có năng lực, trình độ,… tham gia cán bộ chi, tổ hội để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; nghiên cứu cách thức đãi ngộ, thu hút người có trình độ, năng lực tham gia cán bộ đoàn thể ấp, khóm. Quá trình củng cố, kiện toàn cán bộ chi, tổ hội, phân hội kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội”/.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Tin khác
1 2 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 946
  • Trong tuần: 4 309
  • Tất cả: 242163