Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, mỗi kỳ họp lệ một đề tài sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 26/9/2016, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức họp lệ tháng 9/2016 và sinh hoạt chuyên đề đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Gia đình-Xã hội”. Nội dung báo cáo sinh hoạt tuy chưa sâu sắc và cụ thể nhưng là biểu hiện của sự chuyển biến tích cực về cách thức vận động trong cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc đảm trách.

Đại diện Ban Gia đình-Xã hội trình bày báo cáo sinh hoạt chuyên đề


Ban Chấp hành chi bộ sau khi sinh hoạt tư tưởng, triển khai các văn bản, thông qua dự thảo báo cáo tháng và lấy ý kiến đóng góp trong cán bộ, đảng viên đã dành một thời gian nhất định trong chương trình họp lệ để Ban Gia đình-Xã hội trình bày báo cáo kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đề tài đăng ký từ đầu năm. 

Ban Gia đình-Xã hội hiện chưa có Trưởng ban và Phó Trưởng ban, mà chỉ có hai cán bộ chuyên môn. Đây thực sự là một khó khăn. Tình hình đó đòi hỏi cán bộ của Ban muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Được quán triệt tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, hai cán bộ của Ban đã mạnh dạn đăng ký đề tài vận dụng vào quá trình công tác. Quy trình thực hiện như sau: (1) giữ vững định kỳ báo cáo tình hình, kết quả công tác tuần trước và xây dựng chương trình công tác tuần tới của Ban gửi về Văn phòng; (2) sau khi tiếp nhận văn bản và được sự phân công của lãnh đạo phụ trách Ban, cán bộ của Ban sẽ nghiên cứu, bàn bạc thống nhất nội dung, phương thức thực hiện, tự thống nhất phân công công việc của nhau (nếu gặp thời điểm phải dồn nhiều công việc thì cả hai tích cực hỗ trợ nhau hoàn thành công việc); (3) trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên thỉnh thị ý kiến của lãnh đạo hội phụ trách Ban và tham mưu, đề xuất xử lý công việc kịp thời, trong thực hiện có quyết tâm phải đảm bảo đạt chất lượng và đúng thời gian quy định. 

Kết quả trong tháng 9/2016, hai cán bộ của Ban đã chủ động hoàn thành các công việc được giao, soạn thảo và phát hành 10 văn bản tham mưu lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các hoạt động của các cấp hội. Phân loại về công văn, có: Công văn về việc chỉ đạo các cấp hội tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình; công văn về việc chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với an toàn thực phẩm trong tình hình mới; công văn chỉ đạo các cấp hội tổng hợp số liệu tổ, nhóm, câu lạc bộ, nhiệm vụ của Ban cuối nhiệm kỳ; công văn về việc xin chủ trương cho đoàn của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thực hiện hoạt động nghiên cứu về thái độ và nhu cầu của cán bộ và người dân tại xã Lưu Nghiệp Anh huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh. Về kế hoạch, có: Kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trong các cấp hội phụ nữ; kế hoạch triển khai Dự án CHOBA giai đoạn 2 (9/2016-5/2018).

Ngoài ra, trong hoạt động tháng qua Ban Gia đình-Xã hội đã kịp thời hoàn chỉnh thủ tục và cấp 36 học bổng Quỹ Hỗ trợ trẻ em gái nghèo trong năm học 2016-2017; dự bàn giao nhà Mái ấm tình thương do Trung ương hội hỗ trợ cho Hội Người mù tỉnh cấp cho một phụ nữ mù tại xã Hàm Tân huyện Trà Cú; tham gia Đoàn Nghiên cứu về thái độ và nhu cầu của cán bộ và người dân tại địa bàn xã Lưu Nghiệp Anh huyện Trà Cú; kiểm tra thẩm định danh sách và đôn đốc, nhắc nhở các xã có tiềm năng đạt chương trình của Dự án CHOBA./. 

Tin, ảnh: Diệu Linh

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 1,440
  • Tất cả: 109,287