Luật Đất Đai
Số ký hiệu văn bản 45/2013/QH13
Ngày ban hành 23/11/2013
Ngày hiệu lực 23/11/2013
Trích yếu nội dung Luật Đất Đai
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm luatdatdai2013.doc