Một cách thức đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động
Trong các đoàn thể chính trị-xã hội, công đoàn là một tổ chức tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động. Đây là lực lượng tạo nhiều thuận lợi cho công đoàn các cấp thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác vận động, tập hợp đoàn viên. 

Buổi khai trương Trang thông tin điện tử thành phần Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh ngày 25/01/2017

Thực tế những năm qua, các tổ chức công đoàn đã ngày càng lớn mạnh, đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng vững vàng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, các cuộc vận động luôn thu hút sự tham gia của công nhân, viên chức, lao động, từ đó hình thành nhiều mô hình “Dân vận khéo” của tổ chức công đoàn có độ ổn định bền vững, sức lan tỏa nhanh và giá trị nhân rộng, nhiều điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực thi đua cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề, lao động sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập cho người lao động,… Làm được điều đó, chứng tỏ các cấp công đoàn rất quan tâm chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp điều kiện làm việc, sinh hoạt và đời sống của đoàn viên công đoàn là công nhân, viên chức, lao động. 

Một số giải pháp, cách thức tuyên truyền, giáo dục thời gian qua là: (1) thường xuyên và định kỳ tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công đoàn cấp cơ sở để qua đó hướng dẫn thực hiện các hoạt động công đoàn ở cơ sở đi vào trọng tâm, trọng điểm kết hợp với triển khai các chỉ thị, nghị quyết; (2) tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần làm phong phú và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, qua đó định hướng cho họ chủ động xây dựng đời sống văn hóa, gia đình hạnh phúc, phòng tránh tệ nạn xã hội; (3) tổ chức các hội thi sáng kiến kinh nghiệm, lao động giỏi, lao động sáng tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; (4) kịp thời tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và vận động trong đoàn viên công đoàn ủng hộ hỗ trợ cất nhà, khắc phục khó khăn hoạn nạn, tai nạn lao động,... Tất cả các hoạt động đó, nói chung đều hướng đến mục tiêu của các tổ chức công đoàn là hoàn thành chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nói chung theo Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2013-2018): “... Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động...”.

Tuy nhiên, xét ở góc độ yêu cầu đặt ra của nền kinh tế tri thức, vai trò của giai cấp công nhân và sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa so với trình độ, kiến thức, kỹ năng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, tình hình đời sống thực tế, nhất là thu nhập và tiền lương của họ so với mặt bằng chung toàn xã hội thì những giải pháp, cách thức tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp đoàn viên của các tổ chức công đoàn thời gian qua vẫn chưa thực sự đảm bảo yêu cầu thường xuyên và phù hợp với công nhân, viên chức, lao động. Nếu tập huấn theo cách thức truyền thống lâu nay thì phải huy động đủ lực lượng mới tổ chức thành lớp, chọn và mời báo cáo viên đến tập huấn, triển khai (trong khi điều kiện làm việc, lao động, sinh hoạt của công nhân, viên chức, lao động không thể như nhau). Nếu tổ chức các cuộc hội thi thì huy động lực lượng lớn, chi phí nhiều, ảnh hưởng đến thời gian lao động, sinh hoạt,... Từ đó chất lượng và hiệu quả mang lại của công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp bị hạn chế.

Kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động và cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đối với đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động đang công tác và làm việc tại các sở, ban, ngành, tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh đã thành lập Trang Thông tin điện tử thành phần thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Việc chính thức khai trương, vận hành Trang Thông tin điện tử này thể hiện mấy ưu điểm nổi bật: (1) đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động; (2) kịp thời cung cấp thông tin, triển khai các văn bản trong hệ thống công đoàn đến toàn thể công đoàn cơ sở thuộc diện Công đoàn viên chức quản lý, góp phần thực hiện dân chủ hóa các hoạt động, kiểm tra, chấm điểm thi đua hàng năm, giảm bớt thủ tục hành chính; (3) tạo điều kiện chủ động cho các công đoàn cơ sở và đoàn viên, công chức, viên chức, lao động tìm hiểu nâng cao nhận thức, tham gia các hoạt động, qua đó có thể giảm bớt các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ theo thói quen trước đây; (4) Trang Thông tin điện tử thành phần Công đoàn viên chức tỉnh sẽ từng bước trở thành một diễn đàn sinh hoạt của các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động các sở, ban, ngành tỉnh. 

Với những ưu thế trên, hy vọng Trang Thông tin điện tử thành phần Công đoàn viên chức tỉnh khi đi vào hoạt động sẽ nhanh chóng ổn định, hiệu quả, thu hút đông đảo lực lượng cộng tác viên, đăng tải nhiều nội dung đáp ứng nhu cầu cần thiết của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động các sở, ban, ngành tỉnh./. 

Bài, ảnh: Hồ Hoàng Phương


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 856
  • Trong tuần: 4 219
  • Tất cả: 242073