Thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh có sự chuyển biến tích cực, các ngành, các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện tốt chức...

Tin tức
Đăng nhập