Phòng PV-28 Công an tỉnh "khéo" vận động, tập hợp thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự
Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn xã thời gian qua tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng tình hình an ninh trật tự nhìn chung có nơi có lúc vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự thường xuyên xảy ra gây bức xúc trong Nhân dân.

Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo mô hình "Dân vận khéo" năm 2017


Nguyên nhân của thực trạng là do lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa tham mưu đề xuất và tổ chức các biện pháp phòng ngừa xã hội; cấp ủy, chính quyền có lúc thiếu quan tâm sâu sắc đến công tác này; tinh thần, ý thức của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự còn hạn chế.

Để góp phần hỗ trợ cho Công an huyện Châu Thành nói chung, xã Đa Lộc nói riêng thực hiện các tiêu chí về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và tiêu chí 19 về xây dựng nông thôn mới, qua đó hưởng ứng tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Công an tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020, Phòng Xây dựng phong trào xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 14/KH-PV28, ngày 22/4/2016 về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với nội dung “Vận động, tập hợp thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự” nhằm đạt các mục tiêu các cụ thể: 

(1) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,… nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã trong tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn chính sách ở cơ sở.

(2) Tổ chức vận động, tập hợp thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật, phấn đấu cảm hóa được 30% số đối tượng trong diện quản lý trở thành công dân tốt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình an ninh trật tự địa bàn xã, Phòng PV-28 phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cho cán bộ chủ chốt, các ban, ngành, đoàn thể của xã và các ấp để phối hợp thực hiện. Hàng tháng đơn vị có xây dựng lịch thực hiện từng phần việc cụ thể và phân công từ 2 đến 4 cán bộ xuống địa bàn trực tiếp hoặc phối hợp với cán bộ của xã và ấp tổ chức thực hiện các phần việc theo kế hoạch đề ra.

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và toàn dân về công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đơn vị đã sử dụng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền như: Lồng ghép vào các cuộc họp của ban, ngành, đoàn thể, cấp, phát tờ rơi kết hợp với tuyên truyền miệng (tập trung, cá biệt), tuyên truyền trực quan (bằng máy chiếu). Trong quá trình vận động, quản lý, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Trên cơ sở làm rõ đặc điểm nhân thân, hoàn cảnh kinh tế gia đình,... đơn vị đã sử dụng linh hoạt các hình thức vừa giáo dục răn đe, vừa giáo dục thuyết phục, lấy giáo dục thuyết phục là chính vừa giáo dục tập trung, vừa giáo dục cá biệt, lấy giáo dục cá biệt là chính vừa giáo dục đối tượng kết hợp vận động gia đình quan tâm giáo dục, quản lý con em mình theo phương châm “Mưa dầm thấm lâu”,... Từ đó được sự đồng thuận và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các ban, ngành đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.

Năm 2016, đơn vị đã biên soạn 03 tài liệu tuyên truyền và phối hợp tổ chức tuyên truyền trong nội bộ ra ngoài ngoài quần chúng được 07 cuộc, với khoảng 500 lượt người dự, trong đó nội bộ 4 cuộc, có 102 lượt người dự, ngoài Nhân dân 3 cuộc, có 398 lượt người dự. 8 tháng đầu năm 2017 đã tuyên truyền 05 cuộc, có 105 người dự. Qua các buổi tuyên truyền, nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng lên rõ nét; phong trào phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm ngày càng lan rộng, quần chúng Nhân dân cung cấp 22 tin có giá trị, phục vụ tốt cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Cũng trong năm 2016, đã cảm hóa được 25/40 đối tượng, đạt 60% (vượt chỉ tiêu đề ra 30%) có biểu hiện sửa chữa tốt, không tái phạm. Đến năm 2017, giáo dục, cảm hóa 35 đối tượng, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Phối hợp, hướng dẫn Công an xã nhân rộng 02 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự: “Địa bàn không ma túy” và “3 giảm, 3 giữ” (3 giảm là giảm tệ nạn xã hội, giảm gây rối trật tự công cộng, giảm tai nạn giao thông; 3 giữ là giữ địa bàn không ma túy, giữ của, giữ tình thương). Toàn xã đã vận động được 12 thanh niên tham gia thành viên Câu lạc bộ, các thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Từ kết quả thu được qua mô hình “Khéo” vận động, tập hợp thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hiệu quả tích cực đối với toàn xã là: Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Lực lượng Công an phát huy các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng Công an nói chung, đơn vị nói riêng, là cơ sở để các đơn vị, địa phương khác có thể tham khảo, học tập, áp dụng trong thời gian tới./.

                                                                                                     Bài, ảnh: Diệu LinhĐăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 986
  • Trong tuần: 4 349
  • Tất cả: 242203