Ban Dân vận Huyện ủy Trà Cú tiếp tục thực hiện chuyên đề nâng chất lượng chi hội
Năm 2016, Ban Dân vận Huyện ủy Trà Cú thực hiện chuyên đề nâng chất lượng chi hội đoàn thể yếu, trung bình lên khá, tiên tiến đạt một số kết quả phấn khởi, mang lại hiệu hiệu quả thiết thực. Phát huy sáng kiến đó, năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy Trà Cú tiếp tục nâng chất lượng chi hội lên một bước cao hơn.


Ban Dân vận Huyện ủy Trà Cú-Một trong hai đơn vị được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc năm 2017


Với đặc thù là huyện có 62,7% đồng bào dân tộc Khmer, đến cuối năm 2016 chất lượng sinh hoạt các chi, tổ hội một số nơi vẫn còn thấp, sinh hoạt chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa gắn với những vấn đề liên quan đến đoàn viên, hội viên; tỷ lệ đoàn viên, hội viên dự sinh hoạt dưới 50%, nhiều đoàn viên, hội viên đi làm ăn xa bỏ sinh hoạt; trình độ, năng lực của bí thư chi đoàn, chi hội trưởng và khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên còn hạn chế; một bộ phận đoàn viên, hội viên ý thức xây dựng tổ chức hội chưa cao, bỏ sinh hoạt diễn ra nhiều.

Cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Quy định số 784-QĐ/TU, Ban Dân vận Huyện ủy Trà Cú tiếp tục thực hiện chuyên đề “Nâng chất lượng hoạt động chi hội đoàn thể yếu, trung bình lên chi hội khá, tiên tiến” gắn với Kế hoạch số 03-KH/BDVHU, ngày 15/3/2016 về nâng chất lượng chi, tổ hội yếu, trung bình, xây dựng chi, tổ hội vững mạnh toàn diện với các phương pháp thực hiện như sau:

Về công tác phối hợp thực hiện, Ban Dân vận Huyện ủy cùng các đoàn thể rà soát đánh giá lại chất lượng chi, tổ hội đoàn thể ấp, khóm; mỗi ngành xây dựng kế hoạch nâng chất lượng sinh hoạt gắn với địa chỉ cụ thể, có giải pháp hỗ trợ theo từng thời gian, và tập trung trong năm nâng chất từ 02 đến 03 chi, tổ hội, đồng thời xây dựng từ 01 đến 02 chi hội vững mạnh toàn diện của mỗi đoàn thể xã, thị trấn.

Về chỉ đạo cụ thể hóa kế hoạch từng ngành và địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, Đảng ủy xã, thị trấn chọn chi hội mẫu để tổ chức hội nghị hoặc tọa đàm tìm giải pháp nâng chất lượng sinh hoạt; định hướng trực quan cho các chi hội trưởng ấp, khóm nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức sinh hoạt theo chi hội mẫu về nâng chất lượng sinh hoạt. Mỗi đoàn thể phải tổ chức ít nhất 01 cuộc ở 01 xã, thị trấn.

Về công tác đi cơ sở theo Quy định 784-QĐ/TU, Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể duy trì nghiêm túc định kỳ phân công cán bộ xuống chi hội dự họp, hướng dẫn nội dung, chương trình sinh hoạt, cách thức điều hành, cách thức tập hợp đoàn viên, hội viên và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; sinh hoạt chuyên đề về những vấn đề đoàn viên, hội viên quan tâm và có tác động trực tiếp đến Nhân dân.

Về công tác sơ kết, tổng kết, Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể định kỳ lồng ghép vào hoạt động của từng ngành, sau đó sơ kết, uốn nắn việc thực hiện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá chất lượng hoạt động của chi hội, tìm ra những điển hình có cách làm hay, đột phá để nhân rộng.

Qua một năm tiếp tục thực hiện chuyên đề, nhìn chung chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội ấp, khóm tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên. Tổng kết cuối năm 2017 đã nâng 13 chi hội yếu, trung bình lên khá. Đó là Chi hội Phụ nữ ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh; ấp Tha La, xã Ngọc Biên; ấp Đồn Điền, xã Tân Sơn; ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên; Chi hội Cựu Chiến binh ấp Vàm, xã An Quảng Hữu; khóm 3 thị trấn Trà Cú; ấp Bến Trị, xã Tập Sơn; khóm 7 thị trấn Định An; Chi hội Nông dân ấp Đông Sơn, xã Tập Sơn; ấp Đồn Điền A, xã Tân Sơn; Chi đoàn ấp Bến Thế, xã Tân Sơn; khóm 7 thị trấn Trà Cú. 

Tiếp tục hình thành nhiều chi hội vững mạnh toàn diện theo kế hoạch đặt ra của từng tổ chức đoàn thể. Hội Cựu Chiến binh mỗi xã, thị trấn có 01 chi hội;  04 Chi hội Phụ nữ các ấp Cà Hom, xã Hàm Tân, ấp Chợ, xã Tân Sơn, ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, ấp Chợ, xã Phước Hưng; 03 Chi hội Nông dân các ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, Ngã Ba, xã An Quảng Hữu, Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên, ấp Ô, xã Tập Sơn; Chi đoàn Thanh niên Giồng Ông Thìn, xã Thanh Sơn,…

Trong năm, có 17/17 xã, thị trấn tổ chức hội nghị, tọa đàm về nâng chất lượng đoàn thể với 85 cuộc, thu hút 340 cán bộ hội, chi hội dự, trong đó Ban Công tác Mặt Trận 17 cuộc, Chi hội Phụ nữ 18 cuộc, Chi đoàn 16 cuộc, Chi hội Nông dân 17 cuộc, Chi hội Cựu Chiến binh 17 cuộc. Đây là nhân tố quan trọng góp phần nâng chất lượng chi, tổhội ấp, khóm. 

Về tổ chức sinh hoạt lệ chi, tổ hội ấp, khóm, có 4.750 cuộc, với 64.995 lượt đoàn viên, hội viên dự; phân công 57 lượt cấp ủy huyện, 233 lượt cán bộ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện và 716 lượt cấp ủy, 2.871 lượt cán bộ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã, thị trấn dự sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể ấp, khóm. Đến nay, đa số các chi, tổ hội sinh hoạt đúng theo quy định, số đoàn viên, hội viên đến dự họp nâng lên rõ nét, từ 50% đến 80%.

Kết quả thực hiện chuyên đề tạo ra hiệu quả tích cực và có sức lan tỏa để phát huy nhân rộng trong thời gian sắp tới. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự tập trung hướng mạnh về cơ sở; trực tiếp xuống ấp, khóm hỗ trợ, giúp đỡ, uốn nắn nâng chất lượng đoàn thể ấp, khóm, chất lượng hoạt động và sinh hoạt có sự chuyển biến rõ nét; vị trí, vai trò của chi, tổ hội trưởng các đoàn thể ấp, khóm được phát huy trong quá trình nâng chất lượng. Đồng thời với triển khai chuyên đề, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương cũng đi vào ổn định, phát triển như một minh chứng cho nâng chất lượng hoạt động chi, tổ hội. 

Từ quá trình thực hiện chuyên đề, các đoàn thể khắc phục được hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đoàn viên, hội viên, xây dựng nền nếp sinh hoạt thường xuyên, năng lực điều hành sinh hoạt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước,… của cán bộ chi hội trưởng nâng lên rõ nét; đoàn viên, hội viên có sự quan tâm nhiều hơn đến tổ chức đoàn thể của mình, tự nguyện đến sinh hoạt, nhận thức được ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của mình với tổ chức hội, chấp hành tốt Điều lệ hội và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào ở địa phương phát động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm hộ nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Tin khác
1 2 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 872
  • Trong tuần: 4 235
  • Tất cả: 242089