Đánh giá tình hình kết quả thực hiện Đề án năm 2013 về "nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển Nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
Căn cứ Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”
Xem chi tiết tại đây
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 176
  • Tất cả: 234363