Thực hiện Kết luận 61 - KL/TW của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"
Thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2020”; Kế hoạch 01-KH/BCĐTW ngày 15/9/2011 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của Trung ương Đảng; Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”. Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch để thực hiện nội dung trên với những công việc cụ thể như sau:
Xem chi tiết tại đây
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 4 259
  • Tất cả: 242113