Cục Thuế tỉnh Trà Vinh "Dân vận khéo" trên lĩnh vực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
Cục Thuế quản lý thuế theo mô hình chức năng, trong đó có chức năng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Để hoàn thành trách nhiệm này, phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế đã lồng ghép phương thức “Dân vận khéo” với thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, qua đó đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa theo Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020. 

Hội nghị đối thoại chính sách với người nộp thuế

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Cục Thuế mở rộng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phối hợp với Kho bạc trao đổi thông tin qua hệ thống truyền thông, phối hợp với tổ chức có liên quan thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo Tuyên ngôn của ngành: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thuế, giảm số giờ kê khai nộp thuế đối với người nộp thuế, đáp ứng tình hình các luật thuế luôn thay đổi để phù hợp với cải cách thủ tục hành chính (khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế) đòi hỏi cơ quan thuế phải thường xuyên hướng dẫn. 

Triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế”, Đảng ủy Cục Thuế xây dựng Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 15/01/2016 về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020, trong đó xác định tiếp tục triển khai mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Lãnh đạo Cục Thuế ban hành Kế hoạch số 2658/KH-CT, ngày 25/12/2015 về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế năm 2016 và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, nhất là trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử Cục Thuế. Năm 2016 đã phát sóng qua đài phát thanh được 353 lượt và 02 chuyên mục “Thuế Nhà nước”, trên Báo Trà Vinh 04 bài, trên trang Cục Thuế 10 tin, bài và 224 văn bản hướng dẫn về thuế. Năm 2017 thực hiện tuyên truyền qua Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và các Trạm Truyền thanh xã, phường, thị trấn 328 buổi, tuyên truyền trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh 02 chuyên mục, trên Báo Trà Vinh 03 bài, trên trang Cục Thuế 16 tin, bài và 127 văn bản hướng dẫn về thuế. 

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế duy trì, tăng cường các phương thức hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền qua điện thoại, hỗ trợ trực tiếp, gửi thông tin về các chính sách mới qua địa chỉ email, tiếp nhận các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế bằng văn bản. Các nội dung được tiếp nhận hỗ trợ tập trung vào chính sách về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tháng 3 hàng năm, mỗi đơn vị trong ngành thuế tổ chức một điểm (có băng rol và bố trí nhân sự) hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước.

Cục thuế coi trọng công tác tập huấn, và thường tổ chức lồng ghép chung với công tác đối thoại. Bình quân mỗi năm 40 cuộc, với 3.084 lượt người nộp thuế dự. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế và các thủ tục hành chính thuế khác được thực hiện tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế các cấp và luân chuyển đến các bộ phận chức năng xử lý, trả kết quả cho người nộp thuế trên ứng dụng phần mềm quản lý thuế tập trung TMS. 

Với phương thức tuyên truyền và hỗ trợ linh hoạt, kịp thời, sự tham gia của người dân đã góp phần thành công của mô hình. Cụ thể: Doanh nghiệp đang hoạt động là 2.000 doanh nghiệp, trong đó VPC: 418 doanh nghiệp, CCT: 1.582 doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể 14.772 hộ, trong đó nộp thuế 10.634 hộ, thu nhập thấp 4.138 hộ. Hộ sử dụng đất phi nông nghiệp: 192.310 hộ. Mã số thuế cá nhân: 320.693 người nộp thuế. Với số lượng người dân tham gia vào mô hình lớn, địa bàn rộng, cơ quan thuế đã tập trung vào lĩnh vực mà doanh nghiệp cần. Trong các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, Cục thuế quan tâm thăm dò ý kiến của người nộp thuế đang cần ở lĩnh vực nào, từ đó đáp ứng nhu cầu và thu hút được sự tham gia của người nộp thuế.

Về kết quả thực hiện mô hình, tính đến ngày 31/12/2016 trên lĩnh vực nộp thuế điện tử, tỷ lệ đăng ký thành công của người nộp thuế tại Ngân hàng Thương mại 100%. Về thu ngân sách nhà nước, đến ngày 31/12/2016, toàn ngành thuế Trà Vinh thu được 1.882 tỷ đồng (đạt 105,77% so dự toán pháp lệnh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao); tính đến ngày 28/9/2017 là 2.315 tỷ đồng (đạt 80,38% so với dự toán pháp lệnh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao). Nhìn chung, chất lượng hoạt động của ngành thuế ngày càng hiệu quả, xem người nộp thuế là bạn đồng hành cùng với Cục thuế cụ thể hóa phương châm hành động: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới ”, 100% chính sách thuế mới đều được đăng tải đến người nộp thuế. Mối quan hệ giữa người dân với cơ quan thuế ngày càng gắn bó hơn, qua các cuộc đối thoại, người nộp thuế bày tỏ mức độ hài lòng, cán bộ, công chức không có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu người nộp thuế, không có đơn, thư tố cáo cán bộ, công chức thuế trong thực thi công vụ./. 

                                                                                                     Bài, ảnh: Diệu Linh


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 972
  • Trong tuần: 4 335
  • Tất cả: 242189