Sở Xây dựng rút ngắn thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giải quyết kịp thời, hiệu quả yêu cầu công việc cho cá nhân, tổ chức
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng vận dụng phương thức “Dân vận khéo” vào công tác chuyên môn, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh thực hiện rút ngắn thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giải quyết kịp thời, hiệu quả yêu cầu công việc cho cá nhân, tổ chức.

Ban Chỉ đạo tỉnh khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt "PTTĐ Dân vận khéo"

Là đơn vị phục vụ hành chính công cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực xây dựng-một lĩnh vực nhạy cảm trong cách nhìn, đánh giá của xã hội, Đảng ủy Sở Xây dựng đặc biệt quan tâm cải tiến công tác tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả, giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép xây dựng công trình, công trình tôn giáo, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; thẩm định quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở. 

Để đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định, quy trình và phù hợp với quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc với Sở Xây dựng Trà Vinh, những năm qua, việc vận dụng mô hình rút ngắn thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giải quyết kịp thời, hiệu quả yêu cầu công việc cho cá nhân, tổ chức được cán bộ, công chức thực hiện như sau:

Thứ nhất, về thủ tục hành chính, cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ theo quy trình: Ghi phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, mở sổ theo dõi hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định. Việc tiếp xúc, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ được viên chức thực hiện chu đáo, đúng mực, tận tình, hạn chế nhiều trường hợp công dân phải đi lại bổ túc hồ sơ nhiều lần cho một vụ việc. Khi tiếp nhận hồ sơ, có ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cụ thể cho công dân, bộ phận tiếp nhận thường xuyên theo dõi qua sổ tiếp nhận, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết kịp thời; thời gian giải quyết hồ sơ theo quy trình được rút ngắn, không gây phiền hà cho công dân, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của công dân. Việc trả kết quả cho công dân được nhanh chóng, đầy đủ, chính xác với số hồ sơ giải quyết trước thời hạn chiếm tỷ lệ cao. 

Thứ hai, Sở Xây dựng kết hợp với chính quyền, đảng viên trong Đảng bộ quyết tâm vận dụng tốt những điều đã “học tập” để “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ cho cá nhân, tổ chức, giải quyết kịp thời, hiệu quả cho cá nhân, tổ chức. Cùng với việc đơn giản các thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao nhận thức về pháp luật và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cấp giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phục vụ người dân và cách thức quản lý, điều hành công việc cho viên chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả để giải quyết hồ sơ kịp thời cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền và công khai rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thông qua cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng trình tự thủ tục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng và các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Thứ ba, các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và các giấy tờ, thành phần hồ sơ, biểu mẫu có liên quan được cập nhật, bổ sung, niêm yết công khai đầy đủ trong phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân tìm hiểu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu đối với từng loại thủ tục. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có cách làm hiệu quả, cá nhân, tập thể điển hình trong vận dụng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công việc nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả cho công dân, Sở Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cố gắng thực hiện tốt công tác tiếp nhận chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo đúng quy định của Nhà nước và thực hiện trả hồ sơ trước thời hạn quy định. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị cấp trên những nội dung, cách làm mới có tác động mạnh mẽ đến chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Từ những cách làm trên mà chủ yếu là tuyên truyền, vận động, kết quả thực hiện công việc “Nhận hồ sơ: Đề nghị cấp phép xây dựng; thẩm định đồ án quy hoạch; đồ án thiết kế quy hoạch; nhiệm vụ quy hoạch; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân...” tiến bộ so với trước, cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận tận tình hướng dẫn bổ sung hồ sơ đầy đủ, không gây phiền hà cho công dân, không để tổ chức, cá nhân đi lại nhiều lần; vận hành hồ sơ và trả kết quả đúng thời gian quy định theo tiêu chuẩn ISO (giấy hẹn của đơn vị). Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và vận hành đúng thời gian quy định, không có trường hợp thất lạc hay trễ hẹn. Tất cả các hồ sơ đều thực hiện trước hẹn và đúng hạn. Và kết quả chung nhất, đích đến của mô hình là rút ngắn phân nửa thời gian so với quy định.

Đây là một mô hình hiệu quả thiết thực vì mang tính khả thi cao. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức đều hưởng ứng xây dựng mô hình hay, cách làm sáng tạo và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, giải quyết công việc đạt hiệu quả. Từ đó qua mô hình đã tạo được niềm tin đối với cá nhân, tổ chức và Nhân dân khi liên hệ công việc với Sở Xây dựng. Đảng ủy Sở Xây dựng chỉ đạo tiếp tục nhân rộng mô hình này để công việc ngày càng hiệu quả hơn và vận dụng thiết thực hơn công tác dân vận chính quyền vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./. 

                                                                                                     Bài, ảnh: Diệu Linh


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 184
  • Tất cả: 234371