Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh: Những đổi mới theo hướng phát huy dân chủ
Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức kỳ họp thứ 4 - khóa IX trong 03 ngày 11, 12 và 13 tháng 7 năm 2017 tại hội trường Tỉnh ủy Trà Vinh. Dự kỳ họp có các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng các phóng viên báo, đài dự đưa tin. Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Kỳ họp thông qua 18 báo cáo, 01 tờ trình, thuyết trình 33 dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh (khóa IX)

Đây là kỳ họp có nhiều đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, thể hiện qua: Thời gian diễn ra trong 03 ngày nhưng đã dành trọn 02 ngày (ngày thứ nhất phiên khai mạc, thông qua và thảo luận các báo cáo, ngày thứ ba phiên chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc) tổ chức truyền hình trực tiếp và phát thanh trên các đài, trạm phát thanh để Nhân dân và cử tri trực tiếp theo dõi; kết nối cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu huyện Cầu Ngang để cử tri trực tiếp theo dõi và tham gia ý kiến ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn; bố trí thời gian thảo luận khá dài (gần 1 ngày), thời gian chất vấn và trả lời chất vấn thỏa đáng (hơn 1 buổi). Tại phiên khai mạc, sau khi thông qua các báo cáo, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến thảo luận, điều chỉnh, bổ sung, phân tích làm rõ hoặc đặt ra các vấn đề yêu cầu làm rõ của các báo cáo. Các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình thỏa đáng (có 17 ý kiến thảo luận và giải trình tại phiên họp này); phiên chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm đặt câu hỏi chất vấn xác đáng, rõ ràng, cụ thể các vấn đề bức xúc mà cử tri, Nhân dân và đại biểu quan tâm và tiếp tục truy vấn những nội dung mà người trả lời chất vấn chưa trả lời hoặc trả lời chưa rõ, chưa thỏa đáng (có 34 ý kiến chất vấn và truy vấn của đại biểu). Cử tri ở điểm cầu huyện Cầu Ngang đã tích cực tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề bức xúc có liên quan đến sản xuất, đời sống của Nhân dân (có 06 ý kiến đặt câu hỏi với 05 sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); lãnh đạo 05 sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời chất vấn có đề cao trách nhiệm cá nhân và sở, ngành đối với các vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra, trả lời khá thỏa đáng, đúng trọng tâm vấn đề và đạt yêu cầu về nội dung câu hỏi,…

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá: 

Qua 03 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2017, nghe Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2017, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có 17 ý kiến phát biểu thảo luận, đóng góp. Nhìn chung, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu dự họp đều nhất trí cao với các báo cáo và thấy rằng tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm tuy còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá, các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng cao, lao động, việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém như: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số nhiệm vụ, lĩnh vực chưa được tập trung, quyết liệt; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của một số giám đốc sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số địa phương còn có mặt hạn chế nên kết quả thực hiện nghị quyết chưa đạt yêu cầu đề ra; kinh tế tăng trưởng khá nhưng còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp và giảm so cùng kỳ, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; nhiều công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ, giải ngân đạt thấp; công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã còn yếu; giá cả nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh, quản lý thị trường vật tư nông nghiệp còn hạn chế; an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên người chưa tốt; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; ô nhiễm môi trường chậm khắc phục; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn nhiều bất cập,…

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sớm chỉ đạo rút kinh nghiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, cần có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, trọng tâm là chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tái cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh xúc tiến, mời gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thông tin dự báo thị trường, xúc tiến thương mại; xây dựng trật tự văn minh đô thị; phòng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội; quan tâm xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội và việc làm ở nông thôn, giảm nghèo; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Về công tác xây dựng văn bản chuẩn bị cho kỳ họp, nhìn chung, có sự chủ động, tích cực, đảm bảo đầy đủ nội dung, phù hợp với quy định của pháp luật, được đại biểu đồng tình, nhất trí cao. 

Qua 01 buổi thực hiện trả lời ý kiến cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, tuy không đạt yêu cầu về số lượng lãnh đạo sở, ngành tham gia trả lời nhưng Chủ tọa cũng cố gắng lựa chọn một số giám đốc sở, ngành mà lĩnh vực đang có nhiều vấn đề bức xúc, cử tri, đại biểu quan tâm và phiên chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm với 40 ý kiến chất vấn và truy vấn, phản biện của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và của cử tri tại điểm cầu huyện Cầu Ngang. Các câu hỏi chất vấn của đại biểu và cử tri xác đáng, rõ ràng, sâu sắc, đặc biệt, lần đầu tiên bà con cử tri được dự điểm cầu truyền hình trực tiếp tại huyện Cầu Ngang cũng có 6 ý kiến phản ánh, kiến nghị trực tiếp. Báo cáo tiếp thu, giải trình và trả lời chất vấn của các giám đốc sở và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản bao quát tình hình ngành, lĩnh vực được giao, giải trình cơ bản đầy đủ, rõ ràng từng vấn đề, thể hiện rõ trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Nhìn chung phiên chất vấn diễn ra đạt yêu cầu của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tuy nhiên, một số câu hỏi còn trùng, một số giám đốc sở báo cáo, giải trình và trả lời chất vấn còn dài, chung chung, chưa sâu, chưa rõ và chưa có giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh và chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết nhanh và đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong khả năng và điều kiện cho phép; nếu có vấn đề vượt thẩm quyền, cần báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, động viên toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy; tích cực hợp tác chặt chẽ với cơ quan nhà nước tham gia đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực xây dựng hạ tầng nông thôn, giao thông nông thôn ở địa phương. Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc, giám sát các ngành, các cấp thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, giải quyết các ý kiến của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp này.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã nhất trí thông qua 34 nghị quyết, trong đó có nghị quyết quan trọng như: Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, hỗ trợ học sinh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo đóng bảo hiểm y tế, kinh phí cho ấp, khóm hoạt động,… Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp và hệ thống thông tin đại chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân thông hiểu và triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị và phản ánh, báo cáo kịp thời những ý kiến, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp có liên quan để tiếp thu, giải quyết. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các thành viên Ủy ban và các địa phương rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các nội dung kỳ họp, trong chất vấn, trả lời chất vấn. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, rút kinh nghiệm việc tổng hợp ý kiến cử tri và theo dõi, giám sát việc thực hiện ý kiến cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh và chính quyền địa phương./.

Bài, ảnh: Trần Minh Tuấn


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 937
  • Trong tuần: 4 300
  • Tất cả: 242154